Zrušiť

Kongresová turistika

Kongresová turistika je podľa štatistík Svetovej obchodnej organizácie tretím najdynamickejšie sa rozvíjajúcim odborom na svete.

Jedným z hlavných znakov kongresovej a veľtržnej turistiky je jej dlhodobé plánovanie. Pri velkych medzinárodných podujatiach je potrebné účasť na takomto podujatí starostlivo plánovať. Neraz sa stane, že záujemcovia o účasť na takychto podujatiach zisťujú, že v kratšom časovom odstupe nie je možné rezervovať si výhodné letecké spojenie, zabezpečiť primerane hotelové ubytovanie a častokrát je aj účastnícky poplatok zaplateny na poslednú chvílľu vyšší.

Vaším cieľom je zorganizovať dobrý odborný program konferencie a získať čo najviac účastníkov. To sa Vám lepšie podarí vtedy, keď sa sústredíte na odbornú problematiku Vášho podujatia a prácami, spojenými so zabezpečením kongresu poveríte nás.

Teamtravel prichádza s ponukou postarať sa o Vaše, i keď len predbežné, plány s dostatočným časovým predstihom, kedy je možné rezervácie bezplatne meniť, či úplne zrušiť.

Prirodzene, na požiadanie Vám radi poskytneme podrobnejšie informácie o Vami zvolených podujatiach a po zvážení možností sa pokúsime navrhnúť optimálny variant Vašej cesty.

ZABEZPEČENIE KONGRESOVEJ TURISTIKY NA SLOVENSKU
Slovensko sa radí medzi krajiny s vysokým vedeckým potenciálom, preto nie je prekvapivé, že sa podujatia svetovej úrovne sa konaju aj v našich končinách.

V Slovenskej republike je na organizovanie veľkých a stredných kongresov najviac vhodných objektov v Bratislave, ktorá je od mája 1994 jedným zo 64 riadnych členov Európskej federácie kongresových miest. Nevyhnutným predpokladom toho je existencia kongresových sál pre minimálne 300 účastníkov, s technickým vybavením a ozvučením, možnosť kvalitného ubytovania a dostupnosť mesta všetkými druhmi dopravných prostriedkov.
Menšie kongresy, konferencie a semináre možno organizovať v iných mestách na Slovensku, napríklad ak chce usporiadateľ priblížiť miesto konania problematike, ktorej je seminár venovaný. Voľbou iného miesta konania sa zároveň otvárajú nové možnosti pre organizovanie doplnkového programu pre účastníkov a doprevádzajúce osoby.

PRED PODUJATÍM ZABEZPEČÍME:
 • rozposlanie informačných materiálov o konferencii a mieste jej konania,
 • evidenciu prihlásených účastníkov,
 • inkasovanie zálohových platieb (vložného) od účastníkov aj kreditnými kartami,
 • rezerváciu ubytovania pre účastníkov a doprevádzajúce osoby,
 • dopravu na miesto konania
POČAS PODUJATIA ZABEZPEČÍME:
 • ubytovanie účastníkov v hoteloch rôznej kategórie, penziónoch a na internátoch, stravovanie,
 • sprostredkujeme prenájom kongresových miestností,
 • tlmočnícke a prekladateľské služby,
 • transfery z letiska na miesto konania a iné doplnkové služby,
 • letenky, vlakové a autobusové lístky, rekonfirmovanie leteniek,
 • spoločenský a kultúrny program (prehliadky mesta so sprievodcom, vyhliadkové plavby, otváracie a záverečné recepcie, koncerty a kultúrne podujatia),
 • výlety pre účastníkov s odborným zameraním,
 • spoločenský a kultúrny program pre doprevádzajúce osoby (poldenné a celodenné tematické výlety do okolia)
PO UKONČENÍ PODUJATIA ZABEZPEČÍME:
 • dopravu z miesta konania podľa objednávky účastníkov,
 • programy s rôznym zameraním na Slovensku a v susedných krajinách (programy zamerané na poznanie zaujímavostí Slovenska alebo na návštevu Viedne, Budapešti, Brna alebo Prahy)
O nás | Všeobecné podmienky | Ako rezervovať | Partneri | Kontakt
Všetky práva vyhradené 2011 VIP Travel s.r.o. Developed by TravelData [rmb].
Facebook