Zrušiť

Služobné cesty

Vo veľkej väčšine firiem pripadá úloha zabezpečiť služobnú cestu pracovníkom, ktorí sú zaneprázdnení vlastnými pracovnými povinnosťami. My Vás radí od týchto úloh odbremeníme.

Vypracujeme Vám ponuky na letenky s najlepšími spojeniami za najvýhodnejšie ceny, ako aj zabezpečíme ďalšie služby súvisiace s cestami do zahraničia za najvýhodnejších podmienok.

Zabezpečíme komplexné služby súvisiacé s cestami do zahraničia. Okrem hlavných služieb (letenky, ubytovanie, transfery, a pod.), Vám zabezpečíme aj doplnkové služby (napr. prenájom áut v zahraničí, vstupné lístky na kultúrne, športové podujatia v zahraničí, sprievodcovské služby...)

Zabezpečovanie ubytovania
Na základe Vašej cenovej požiadavky Vám zabezpečíme ubytovanie vo všetkých kategóriách hotelov na celom svete. Zároveň Vám umožníme platbu na faktúru v SKK, príp. platbu kreditnou kartou priamo na recepcii hotela.

Rezervácie a predaj leteniek
K cenám leteckých spoločností neúčtujeme žiadne vlastné prirážky. Ceny uvádzame pri každej objednávke vždy vrátane letiskových poplatkov.

Doručenie leteniek
Po vystavení leteniek zabezpečíme ich doručenie do Vášho sídla vo Vami stanovenom čase. V urgentných prípadoch Vám zabezpečíme letenky aj „na poslednú chvíľu", to znamená aj v čase, keď cestujúci je na ceste na letisko a v tomto čase sa letenka iba rezervuje – vystavenie tzv. elektronických leteniek.

Zabezpečovanie víz
Ponúkame Vám možnosť vybavenia vstupných/tranzitných víz podľa požiadaviek tej-ktoréj krajiny (s výnimkou USA).

oboznámime Vás o dokladoch, ktoré je potrebné predložiť k obdržaniu víz
doručíme Vám formuláre potrebné na predloženie vstupných/tranzitných víz

Poisťovacie služby
Pred cestou do zahraničia odporúčame uzavrieť poistenie pre prípad náhleho ochorenia, úrazové poistenie, poistenie zodpovednosti za škody, poistenie batožiny a iné dodatkové poistenia.

Zároveň Vám zabezpečíme pripoistenie storna letenky . Túto možnosť doporučujeme najmä pri vystavovaní leteniek s najreštrikčnejšími podmienkami, ktoré nepovoľujú zrušenie, alebo zmenu letenky. Cena poistného je vo výške 3% z celkovej ceny letenky. V prípade stornovania letenky poisťovňa poskytne poistné plnenie vo výške 80% stornopoplatku.

Doručenie poistiek na adresu žiadateľa
Na základe Vašich požiadaviek Vám vystavíme poistnú knižku na Vami určené poistné krytie.
Poistné knižky Vám doručíme na Vami určenú adresu bezplatne.

Doprava na letisko
Na požiadanie zabezpečíme transfer z Bratislavy do Viedne na letisko Schwechat (a späť) v požadovaných termínoch a časoch.

Zabezpečovanie medzinárodných vlakových, autobusových, lodných a trajektových lístkov
Podľa Vašich požiadaviek Vám zabezpečíme medzinárodné vlakové, autobusové, lodné a trajektové lístky s odchodmi z Bratislavy alebo z Viedne, príp. lístky na zahraničné vnútroštátne trasy.

Prenájom vozidla v zahraničí
Prostredníctvom rezervačného systému a našich partnerov v zahraničí Vám sprostredkujeme prenájom vozidiel na celom svete.

Prednostné vybavovanie pred nástupom do lietadla (check in)

Registrácia cestujúcich sa uzatvára v závislosti od vybranej leteckej spoločnosti, ktorou je cestujúci prepravovaný, destinácie, do ktorej cestuje (pre európske destinácie je to zvyčajne 30 minút pred plánovaným odletom lietadla, mimoeurópske destinácie – 1hodina) alebo typu vystavenej letenky.

Aby sme skrátili čas cestujúcich čakaním pri vybavovacích okienkach (check in), ponúkame vystavenie elektronickej letenky. V tomto prípade je možné uskutočniť check nasledovným spôsobom:
  • check in prostredníctvom internetovej stránky
  • check in prostredníctvom WAP mobilného telefónu
  • telefonický check in
  • fax check in
  • „quick check in kiosk" (check in prostredníctvom špeciálnych automatov na letisku)
  • „night before check in" (vo vybraných európskych mestách vrátane Viedne)
  • „quick boarding" (zrýchlený vstup na palubu lietadla) – automatické vybavenie cestujúceho pri vstupe do lietadla bez asistencie zástupcu leteckej spoločnosti
Pre cestujúcich v 1.triede, business triede a držiteľov vyšších statusov frequent programov leteckých spoločností sú na letiskách pripravené prioritné prepážky na check in.
O nás | Všeobecné podmienky | Ako rezervovať | Partneri | Kontakt
Všetky práva vyhradené 2011 VIP Travel s.r.o. Developed by TravelData [rmb].
Facebook