Zrušiť

Team Building

Zo skupiny ľudí sa môže stať pracovný tím len vtedy, keď ich oboznámime so spoločným cieľom, nadväznosťou činností jednotlivých členov kolektívu, jasným vymedzením úlohy každého jednotlivca a presným definovaním mnohých pravidiel a povinností medzi členmi tímu.

V neposlednom rade sa skupina stáva tímom práve vo chvíli, keď jej členovia dokážu formulovať požiadavky potrebné na zmeny, ktoré všetci považujú za prospešné.

Teambuilding (budovanie tímu) pritom podporuje lepšie vzájomné poznanie spolupracovníkov, čo vedie k efektívnejším výkonom a lepším výsledkom. Preto ho odporúčame každému pracovnému tímu a ochotne Vám vypracujeme projekt na základe Vašich individuálnych požiadaviek a potrieb.

Cieľom je:

  • podporiť pozitívne vzťahy v tíme a vzájomnú spoluprácu, a zefektívniť spoluprácu celej skupiny
  • poskytnuť možnosť vzájomného poznania sa i sebapoznania každého účastníka
  • posilniť pocit súdržnosti a lepšiu sebareflexiu tímu
  • upevniť vzájomnú dôveru a radosť zo spoločnej práce
  • zlepšiť otvorenú a priamu komunikáciu
  • naznačiť stratégiu ďalšej tímovej spolupráce
Pracovné prostredie býva preplnené technickými vymoženosťami. Kancelárie a továrenské haly ponúkajú nezriedka malý priestor pre osobné pracovné vzťahy. Na tomto pozadí si väčšina pracovníkov zvyká alebo navykla vnímať samých seba a ľudí okolo nás. Zmena prostredia za prirodzené - prírodné umožňuje celkom nové, neobvyklé pohľady na deje, ktorých sme súčasťou. Príroda navyše pôsobí ako „katalizátor reakcií" účastníkov a ponúka nezvyčajný a silnejší uhol ostrosti správania účastníkov skupiny. Zážitok je silnejší bez bežných „pracovných kulís".

Pripravujeme typy hier, v ktorých sú zamestnanci - hráči stavaní do reálnych životných situácií. Ide o hry, v ktorých nie je víťazov a porazených, ale naopak, každý je súperom sám sebe. V hrách nejde o predávanie informácií alebo učenie. Ide o ponuku účasti na aktivitách, v ktorých má každý šancu uspieť. Účastník dostáva ponuku. Môže si vyskúšať, čo s ním hra urobí a bude vedieť, na čo sa má pripraviť, až sa podobná situácia odohrá v jeho reálnom živote.

Pomocou náročných modelových situácií sa posilňuje dôvera medzi zamestnancami, otvorenosť voči novým nápadom a odbúravajú sa bariéry v skupine. Prostredníctvom konštruktívnej spätnej väzby sa zážitky a skúsenosti prenášajú do reálneho pracovného prostredia, čo priamo vedie k vytváraniu a posilneniu tímu.

Výhodou indoorových seminárov je možnosť ich realizácie v akomkoľvek vhodnom vnútornom prostredí (hotel, vaša firma, telocvičňa, školiace strediská...).

Rovnako je možné skombinovať indoor a outdoor aktivity alebo sa zamerať len na outdoor, podľa výberu klienta a možností prostredia.

Outdoorový tréning je najrýchlejší a najefektívnejší spôsob ako prebudiť v spoločnosti, pracovných skupinách, u manažérov a lídrov schopnosť vytvoriť si správny postoj, vďaka ktorému budú pristupovať ku svojej práci strategicky a prekročia bežnú úroveň človeka, ktorý iba „tvrdo pracuje".

Outdoorový tréning poskytuje nielen možnosť objaviť možnosti ako zdvihnúť kvalitatívnu úroveň, ale aj spôsob ako si vyvinúť stratégie a schopnosti posúvajúce biznis na vyššiu úroveň.

Outdoorový tréning spočíva v uvedení jednotlivcov do prostredia a situácií odlišných od tých, s ktorými sa denne stretávajú. Stavia ich mimo tzv. „bezpečnej" zóny, t.j. mimo vecí a situácií, ktoré dôverne poznajú a dokážu sa s nimi vysporiadať. Naopak, predkladá im sériu aktivít, ktoré ich nútia rozmýšľať a konať prekračujúc zvyčajný zmýšľania a správania. Pretože výsledné správanie má veľkú podobnosť s každodenným správaním, každá skupina a každý jednotlivec odchádza, po absolvovaní týchto aktivít, vybavený novým spôsobom uvažovania (určitou ostražitosťou a schopnosťou rozlišovať situácie) a zručnosťami, ktoré môže preniesť späť na svoje pracovisko.

Zároveň, v kontexte výuky tohoto typu je, vďaka zážitku na vysokých lanách, posilnený a upevnený pocit spolupatričnosti a spolupráce členov tímu.

Každú skupinu staviame pred rad skúšok (prekážok) a analyzujeme, ako je schopná si s nimi poradiť. Vždy sa ukáže, že spôsob, akým sa ľudia vysporadúvajú s týmito „umelými" skúškami (prekážkami) je ten istý, akým riešia každodenné problémy, v iných súvislostiach.

Cieľom je poukázať na silné stránky a oblasti možného zlepšenia skupín a jednotlivcov a rozvíjať ich v situáciách mimo tlaku a každodenných pracovných podmienok.
O nás | Všeobecné podmienky | Ako rezervovať | Partneri | Kontakt
Všetky práva vyhradené 2011 VIP Travel s.r.o. Developed by TravelData [rmb].
Facebook