Loading...

Reštart - nové informácie #konečneopäťdovolenka

Dovolenky v lete v obľúbených turistických destináciách môžu opäť naštartovať. DER Touristik (platí pre značky DERTOUR, MEIER´S Weltreisen, ADAC Reisen, ITS, JAHN Reisen Deutschland a ich X produkty) má pevne stanovené dátumy do kedy ruší cesty a pre prechodnú fázu až do obnovenia cestovného ruchu. Toto vytvára bezpečnú možnosť plánovania pre našich spoločných klientov, obchodných partnerov a poskytovateľov služieb.

 

V 29 európskych krajinách sa cestovné upozornenia zrušia od 15. júna 2020 a nahradia ich individuálne odporúčania pre cesty.

Predpokladom je, že v dotknutých krajinách už neexistujú žiadne zákazy vstupu a celoplošné zákazy vychádzania.

Cestovné upozornenia sa každý deň kontrolujú na výskyt infekcie v príslušných krajinách.

Zrušenie generálneho cestovného upozornenia sa týka 26 krajín Európskej únie, ako aj Veľkej Británie, ktoré práve opúšťa EÚ, a štyroch krajín schengenského priestoru, ktoré nepodliehajú kontrole hraníc, ktoré nie sú členmi EÚ, tj. Island, Nórsko, Švajčiarsko a Lichtenštajnsko.

Keďže v Španielsku a Nórsku sa obmedzenia vstupu budú naďalej uplatňovať aj po 15. júni 2020, zrušenie cestovného varovania pre tieto dve krajiny sa oneskorí. Spolkové ministerstvo zahraničných vecí očakáva, že zákaz vstupu na územie Španielska bude zrušený 21. júna 2020. Ihneď potom bude zrušené cestovné varovanie pre Španielsko.

Cestovné varovanie pre krajiny mimo Európy sa zatiaľ zachová. Federálna vláda bude čakať a uvidí, či EK tento týždeň predĺži obmedzenia vstupu do Európy.

Ochrana dovolenkárov na základe týchto pevne stanovených pravidiel

 • Na základe pevne stanovených pravidiel bude zabezpečené, aby boli dovolenky a cesty v európskych krajinách po zrušení cestovných upozornení bezpečné.
 • Dokument s kľúčovými bodmi obsahuje návrhy na ochranu cestujúcich pred infekciou COVID-19 a objasňuje, že spolková vláda Nemecka si vyhradzuje právo na opatrenia na ochranu turistov.
 • Dá sa očakávať, že pre konkrétne cieľové miesta a špecifické pre danú krajinu alebo región
 • sa vydávajú cestovné výstrahy, ak jednotlivé štáty neprijmú potrebné opatrenia na ochranu pred infekciou v súlade s usmerneniami EÚ pre cestovný ruch.
 • Reaktivácia cestovných upozornení špecifických pre danú krajinu alebo región je tiež možná, ak by sa počet nových infekcií v cieľovom mieste mal opäť drasticky zvýšiť. Referenčná hodnota použitá v Nemecku kde horná hranica je 50 nových infekcií na 100 000 obyvateľov do siedmich dní.
 • Na základe dokumentu s kľúčovými bodmi chce federálna vláda teraz pokročiť v rokovaniach o cezhraničnom cestovaní s najdôležitejšími dovolenkovými krajinami pre Nemeckých občanov.

 

 

Od nasledujúcich dátumov obnovuje DER Touristik opäť cesty a pobyty v nasledovných destináciách:

 

15.6.2020

Rakúsko, Chorvátsko, Dánsko, Taliansko (výnimka je Sardínia), Slovinsko, Holandsko, Belgicko, Luxemburg, Poľsko, Fínsko, Švédsko, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Švajčiarsko a Lichtenštajnsko

19.6.2020

Portugalsko (pevnina)

20.6.2020

Cyprus

22.6.2020

Španielsko

24.6.2020

Čierna Hora

26.6.2020

Bulharsko, Grécko (Atény už od 15.6.2020)

2.7.2020

Madeira

 

 • Rumunsko, Slovensko, Maďarsko a Írsko sa ešte vyhodnocuje.
 • Turecko s nástupom do 20.6.2020 rušíme. Rezervácie do Egyptu, Maroka a Tuniska rušíme do 26.6.2020
 • Spojené Arabské Emiráty rušíme do 30.6.2020
 • Rezervácie do Ománu rušíme do 31.7.2020

 

 • Cesty do Turecka, Severnej Afriky a Arabského polostrova sa budú opäť vyhodnocovať 10.6.2020!

 

 • Všetky rezervácie do Exotických destinácií ako aj na Kapverdy s nástupom do 31.7.2020 rušíme tak isto.

Výnimku tvoria destinácie Maldivy, Dominikánska republika, Kuba a Mexiko rušíme pre všetky cesty do 15.7.2020, situáciu ale bude opäť vyhodnocovať v najbližších týždňoch.

 

Ďakujeme Vám za vašu podporu a pochopenie.