Camping Strasko

Chorvátske ostrovy, Chorvátsko
bez stravy, fw (mobilhome landblick), transfer v cene