Loading...

Impressum

 

 

Správca stránky
a majiteľ domény 

 

www.viptravel.sk

Adresa:

 

Panská 6
811 01 Bratislava

Kontakt:

Telefón:
Fax: 
E-Mail: 

 

+421-2-54645154

 info@viptravel.sk

Zapísaná v:

 

OR SR Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č.: 30630/B

IČO:

 

35 875 305

DIČ:

 

 

IČ-DPH:

 

 

Poistenie insolventnosti:

 

Hlásenie škodovej a poistnej udalosti v poistení proti úpadku

cestovnej kancelárie (insolventnosť)

Oznámením škodovej alebo poistnej udalosti sa rozumie písomná správa

zaslaná najneskôr do 6 mesiacov od škodovej udalosti na nižšie uvedenú kontaktnú adresu:

Europäische Reiseversicherung AG, poisťovňa z iného členského štátu

Členstvo v  organizáciách:

 

IATA – International Air Transport Assosiation
SACKA

Online rezervačný systém:

 

TravelData s.r.o., I.B.E. CKportal

Ďalšie informácie:

 

cestovné podmienky
poistné podmienky
Montrealská dohoda
Varšavská dohoda
Nariadenie EU - 2111/2005 – Čierna listina